อังกฤษวันละประโยค

อังกฤษวันละประโยค
Get it on Google Play

แอพพลิเคชั่นฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่ดังมากในญี่ปุ่นได้มาถึงเมืองไทยแล้ว !

แอพพลิเคชั่นฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะถูกคิดค้นโดยอาจารย์ Siddiqui Imran ซึ่งมีสถาบันสอนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นของตนเองและมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้ออกตำราเรียนภาษาอังกฤษไปแล้วอีกหลายเล่ม

คอนเซปท์การสอนของอาจารย์ คือ “เทคนิคการจำคำศัพท์วันละคำ!" จากรูปประโยคบทสนทนาจริงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจารย์มองว่าการเรียนรู้แบบนี้

จะได้ผลมากกว่าการมานั่งจำคำศัพท์จากการทำข้อสอบยากๆ และนอกจากนี้ยังช่วยอัพสกิลการสนทนาภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ในระหว่างการเทรนนิ่ง ตัวผู้เรียนก็จะค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจบริบทจากประโยคนั้นๆ

เกี่ยวกับแอพพิเคชันนี้

ส่งแบบทุกวัน

ส่งตรงสนทนาภาษาอังกฤษวันละประโยคให้กันถึงหน้าจอ

สแตมป์ให้คะแนน

ตอนทำบททดสอบ ในแต่ละประโยค จะมีให้กดเลือกสแตมป์ด้วย ได้แก่ "ทำได้แล้ว!" "ยังไม่โอเคนะ" "ยากจัง…" ซึ่งสแตมป์ที่กดเลือกไปจะถูกบันทึกในเมนูสมุดบันทึกของฉัน

การอ่านออกเสียงแบบ Imlan

ถ้าอ่านออกเสียงตามแบบที่ให้มาก็จะสามารถออกเสียงใกล้เคียงกับคนท้องถิ่นได้ ถ้าจำรูปแบบการออกเสียงแบบคนท้องถิ่นได้ คราวนี้ก็จะสามารถฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษได้แล้ว

วิธีใช้ 1: หน้าจอโฮม
วิธีใช้ 2 : หน้าจอภาษาอังกฤษวันนี้
วิธีใช้ 3 : หน้าจอภาษาอังกฤษวันนี้
วิธีใช้ 4 : หน้าจอภาษาอังกฤษวันนี้
วิธีใช้ 5 : สมุดบันทึกของฉัน
PAGE TOP